CHERNUKHA, I.; USANOVA, O.; VALERIJ, G. Promene frakcionog sastava sarkoplazmatičnih i miofibrilarnih proteina svinjskog mesa tokom dužeg čuvanja pri niskim temperaturama. Scientific journal "Meat Technology", v. 50, n. 3-4, p. 211-217, 25 jun. 2009.