[1]
D. Vranić, S. Saičić, S. Lilić, D. Trbović, and S. Janković, “Studija o sadržaju natrijum-hlorida i natrijuma u nekim proizvodima od mesa sa tržišta Srbije”, meat_technology, vol. 50, no. 3-4, pp. 249-255, Sep. 2009.