Return to Article Details Uticaj različitih smeša gasova na promene nekih mikrobioloških i hemijskih parametara u odrescima šarana (Cyprinus carpio) upakovanih u modifikovanu atmosferu Download Download PDF