[1]
Tatulov, J., Sus, I. and Miteljštejn, T. 2010. Kvalitet delova dobijenih rasecanjem svinjskih trupova. Scientific journal "Meat Technology". 51, 1 (Jun. 2010), 77-82.