(1)
Rašeta, M.; Vesković-Moračanin, S.; Borović, B.; Karan, D.; Vranić, D.; Trbović, D.; Lilić, S. Mikroklimatski Uslovi Tokom Zrenja Kobasica Proizvedenih Na Tradicionalan Način. meat_technology 2021, 51, 45-51.