Tatulov, Jurij, Irina Sus, and Tatjana Miteljštejn. 2010. “Kvalitet Delova Dobijenih Rasecanjem Svinjskih Trupova”. Scientific Journal "Meat Technology" 51 (1), 77-82. https://journalmeattechnology.com/index.php/meat_technology/article/view/296.