[1]
M. Rašeta, “Mikroklimatski uslovi tokom zrenja kobasica proizvedenih na tradicionalan način”, meat_technology, vol. 51, no. 1, pp. 45-51, Jun. 2021.