[1]
I. Chernukha, O. Usanova, and G. Valerij, “Promene frakcionog sastava sarkoplazmatičnih i miofibrilarnih proteina svinjskog mesa tokom dužeg čuvanja pri niskim temperaturama”, meat_technology, vol. 50, no. 3-4, pp. 211-217, Jun. 2009.