Lilić, Slobodan, Danijela Vranić, Vesna Matekalo-Sverak, Tamara Ilić, Snežana Ivanović, Dragan Milićević, and Sanda Dimitrijević. “Funkcionalne Osobine Pilećeg Mesa U Zavisnosti Od Infekcije Brojlera Protozoom Eimeria Tenella”. Scientific journal "Meat Technology" 51, no. 1 (June 25, 2010): 1-11. Accessed July 31, 2021. https://journalmeattechnology.com/index.php/meat_technology/article/view/287.