Funkcionalne osobine pilećeg mesa u zavisnosti od infekcije brojlera protozoom Eimeria tenella

  • Slobodan Lilić Institute of meat hygiene and technology
  • Danijela Vranić Institute of meat hygiene and technology
  • Vesna Matekalo-Sverak Institute of meat hygiene and technology
  • Tamara Ilić Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine
  • Snežana Ivanović Naučni institut za veterinarstvo Srbije
  • Dragan Milićević Institute of meat hygiene and technology
  • Sanda Dimitrijević Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine
Keywords: Eimeria tenella, kokcidioza, pileće meso, funkcionalne osobine

Abstract

S a d r ž a j: Cekalna kokcidioza je značajno parazitsko oboljenje koje izaziva velike štete, procenjene u milionima dolara godišnje. Cilj rada bio je da se ispitaju funkcionalne osobine pilećeg mesa (sposobnost vezivanja vode – SVV i istisnuta voda – IV), dobijenog od brojlera inficiranih sa Eimeria tenella (7,8 × 104 infektivnih oocista – prva ogledna grupa; 4,7 × 10 – druga ogledna grupa; 9,4 × 10 infektivnih oocista – treća ogledna grupa), koji su zatim izlečeni, kao i od brojlera koji nisu bili inficirani. Sadržaj vode i pH vrednost određeni su standarnim metodama (ISO), a funkcionalne osobine centrifugovanjem.
Rezultati ispitivanja obrađeni su analizom varijanse i Tukey testom. Infekcija protozoom E. tenella ispoljila je negativan uticaj na sadržaj vode u mesu grudi i bataka sa karabatkom, odnosno uslovila je povećanje sadržaja vode. Vrednosti pH mesa, takođe, bile su pod uticajem infekcije, tako da je u mesu brojlera ogledne grupe pH mesa grudi bio najmanji. Sposobnost vezivanja vode bila je najveća u mesu brojlera kontrolne grupe, dok je procenat istisnute vode bio najmanji. Može da se zaključi da je infekcija negativno uticala na ove funkcionalne osobine mesa, naročito u slučaju kada oboljenje nije lečeno, odnosno kada se pojavilo u supkliničkoj formi. Published
2010-06-25
How to Cite
Lilić, S., Vranić, D., Matekalo-Sverak, V., Ilić, T., Ivanović, S., Milićević, D., & Dimitrijević, S. (2010). Funkcionalne osobine pilećeg mesa u zavisnosti od infekcije brojlera protozoom Eimeria tenella. Scientific Journal "Meat Technology", 51(1), 1-11. Retrieved from https://journalmeattechnology.com/index.php/meat_technology/article/view/287
Section
Original scientific paper