Uticaj tufozela, kao dodatka hrani, na mesnatost različitih kategorija svinja

  • Aleksandar Drljačić Magnavita holding A. D.
  • Milena Krstić Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine
  • Radmila Marković University in Belgrade - Faculty of Veterinary Medicine
  • Dragan Šefer University in Belgrade - Faculty of Veterinary Medicine
  • Jelena Đurić University in Belgrade - Faculty of Veterinary Medicine
  • Milan Ž. Baltić University in Belgrade - Faculty of Veterinary Medicine
Keywords: svinje, mesnatost, tufozel

Abstract

S a d r ž a j: Primena zeolita u ishrani svinja pokazala je pozitivno dejstvo na proizvodne parametre svinja u tovu, te njihova primena kao specifičnih adsorbenata ima svoje nutritivno, medicinsko i ekonomsko opravdanje. Radi ispitivanja dejstva tufozela, kao predstavnika zeolita, na mesnatost trupova i debljinu masnog tkiva, istraživanje je sprovedeno na tri kategorije svinja ukrštenih rasa: mlade nerastove, nazimice i kastrate. Svaka kategorija svinja podeljena je u dve grupe, kontrolnu i oglednu. U obroke oglednih grupa umešano je po 0,5% tufozela. Posle završenog tova, svinje su zaklane, a na liniji klanja ispitivana je mesnatost trupova i to merenjem debljine masnog tkiva na leđima i merenjem mase toplih polutki. Kod svinja ispitanih kategorija, prosečna masa trupa oglednih grupa bila je veća nego kod kontrolnih, s tim da je kod nerastova ta razlika bila najveća. Razlike u debljini masnog tkiva kod oglednih grupa kastrata i nazimica pokazale su se statistički visoko značajne (p < 0,001), dok između prosečne debljine masnog tkiva ogledne i kontrolne grupe mladih nerastova nije utvrdena statistički značajna razlika. Uticaj tufozela na prosečnu masu mesa i procenat mesa u trupu kod kastrata i nazimica oglednih grupa pokazao se kao statistički visoko značajan (p < 0,001). Između prinosa mesa kontrolne i ogledne grupe mladih nerastova izraženog u kg, odnosno u %, utvrđena je statistički značajna razlika (p < 0,05). Dobijeni rezultati ukazuju na pozitivan uticaj tufozela na parametre mesnatosti i mesnatost ispitivanih kategorija svinja.

Published
2021-06-10
How to Cite
Drljačić, A., Krstić, M., Marković, R., Šefer, D., Đurić, J., & Baltić, M. (2021). Uticaj tufozela, kao dodatka hrani, na mesnatost različitih kategorija svinja. Scientific Journal "Meat Technology&quot;, 51(1), 12-17. Retrieved from https://journalmeattechnology.com/index.php/meat_technology/article/view/288
Section
Original scientific paper