Efekti korišćenja kozjeg mesa u proizvodnji tradicionalnog sudžuka

  • Dušan Živković Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Katedra za tehnologiju animalnih proizvoda
  • Zorana Miloradović Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Katedra za tehnologiju animalnih proizvoda
  • Nikola Stanišić Institut za stočarstvo
  • Miroslav Žujović Institut za stočarstvo
  • Zorica Radulović Institut za stočarstvo
  • Marija Perunović Institut za stočarstvo
  • Nevena Maksimović Institut za stočarstvo
Keywords: kozje meso, sudžuk, senzorna svojstva, SDS­PAGE

Abstract

U okviru ovih istraživanja za proizvodnju sudžuka korišćeno je goveđe i kozje meso. Jedna varijanta proizvoda izrađena je samo od kozjeg mesa, a druga od kozjeg i goveđeg mesa u odnosu 50:50. Proizvodnja je obavljena na tradicionalan način, u malom proizvodnom pogonu, bez mogućnosti kontrole i podešavanja uslova proizvodnje, u trajanju od 36 dana. Proizvedene kobasice karakteriše dugotrajna spora fermentacija, praćena blagom acidifikacijom proizvoda (minimalni pH bio je 5,28). Najveća aktivnost mikroflore, naročito Lactobacillus sp. utvrđena je između sedmog i dvadeset prvog dana proizvodnje. Uzorci A (kozje meso) i B (kozje/goveđe meso) imaju sličan elektroforetski profil. Proteoliza sarkoplazmatskih frakcija uočava se nakon trećeg dana, a intezivira se između sedmog i četrnaestog dana. Proteoliza miofibrilarnih frakcija je blaga i detektovana je, uglavnom, posle dvadeset prvog dana proizvodnje. Sudžuk izrađen od kozjeg kao i kozjeg/goveđeg mesa karakteriše u potpunosti prihvatljiv senzorni profil. Senzorne karakteristike obe varijante ocenjene su relativno visokim ocenama. Razlike između ispitivanih senzornih karakteristika (osim boje) nisu bile statistički značajne..

Published
2021-06-10
How to Cite
Živković, D., Miloradović, Z., Stanišić, N., Žujović, M., Radulović, Z., Perunović, M., & Maksimović, N. (2021). Efekti korišćenja kozjeg mesa u proizvodnji tradicionalnog sudžuka. Scientific Journal "Meat Technology", 51(1), 36-44. Retrieved from https://journalmeattechnology.com/index.php/meat_technology/article/view/291
Section
Original scientific paper