Sadržaj masnih kiselina i holesterola u nekim proizvodima od mesa sa domaćeg tržišta

  • Snežana Saičić Institute of meat hygiene and technology
  • Dejana Trbović Institute of meat hygiene and technology
  • Danijela Vranić Institute of meat hygiene and technology
  • Saša Janković Institute of meat hygiene and technology
  • Srđan Stefanović Institute of meat hygiene and technology
  • Radivoj Petonijević Institute of meat hygiene and technology
Keywords: Proizvodi od mesa, masne kiseline, holesterol, nutritivna vrednost

Abstract

Ispitane su četiri vrste proizvoda od mesa iz grupe fermentisanih suvih kobasica i četiri vrste iz grupe suvomesnatih proizvoda. U uzorcima je ispitan osnovni hemijski sastav, sadržaj masnih kiselina i holesterola. Od zasićenih masnih kiselina, najzastupljenija je palmitinska kiselina, sa sadržajem od 23,03% (svinjska pršuta) do 28,03% (goveđa pršuta); od mononezasićenih, oleinska, sa sadržajem od 39,27% (svinjski vrat) do 49,92% (goveđa pršuta). Najzastupljenija polinezasićena masna kiselina je linolna kiselina sa sadržajem od 3,13% (goveđa pršuta) do 12,13% (svinjska pršuta). Najveća vrednost odnosa polinezasićenih masnih kiselina i zasićenih, utvrđena je u uzorku svinjske pršute (0,42). Najpovoljniji odnos n-6/n-3 polinezasićenih masnih kiselina utvrđen je u uzorku goveđe pršute (10,83). Utvrđen je niži sadržaj holesterola u fermentisanim suvim kobasicama (prosečna vrednost 56,76 mg/100 g) u poređenju sa suvomesnatim proizvodima (prosečna vrednost 77,61 mg/100 g).

Published
2021-06-10
How to Cite
Saičić, S., Trbović, D., Vranić, D., Janković, S., Stefanović, S., & Petonijević, R. (2021). Sadržaj masnih kiselina i holesterola u nekim proizvodima od mesa sa domaćeg tržišta. Scientific Journal "Meat Technology", 51(1), 52-59. Retrieved from https://journalmeattechnology.com/index.php/meat_technology/article/view/293
Section
Original scientific paper