Svojstva ambalažnih materijala za pakovanje fermentisanih kobasica pod vakuumom i u modifikovanoj atmosferi

  • Vera Lazić Tehnološki fakultet, Novi Sad, Republika Srbija
  • Nevena Krkić Tehnološki fakultet, Novi Sad, Republika Srbija
  • Ljiljana Petrović Tehnološki fakultet, Novi Sad, Republika Srbija
  • Tatjana Tasić Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad
  • Predrag Ikonić Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad
  • Snežana Savatić Tehnološki fakultet, Novi Sad, Republika Srbija
  • Branislav Šojić Tehnološki fakultet, Novi Sad, Republika Srbija
Keywords: ambalaža, materijali, fermentisane kobasice, vakuum, modifikovana atmosfera

Abstract

Ambalažni materijali i ambalaža su neophodan pratilac prehrambenih proizvoda. Meso i proizvodi od mesa su veoma osetljivi na delovanje spoljašnjih faktora, kao što su svetlost, kiseonik, vlaga i mikroorganizmi. Zaštitu od ovih uticaja, kao i očuvanje nutritivnih svojstava za deklarisani rok upotrebe, pruža im pravilno odabrana ambalaža i primenjeni uslovi pakovanja. Sve je veći interes potrošača za prirodno očuvanim i kvalitetnim prehrambenim proizvodima koji nisu hemijski tretirani. Ovaj trend nameće proizvođačima neophodnost primene savremenih postupaka pakovanja koji obezbeđuju produženje
održivosti proizvoda, a umanjuju potrebu za primenom veštačkih aditiva i konzervanasa. U radu je dat prikaz rezultata ispitivanja osobina različitih ambalažnih materijala, kako inostranih, tako i domaćih
proizvođača, radi formiranja preporuke za pakovanje fermentisanih suvih kobasica (Petrovská klobása). Da bi se produžila održivost i obezbedio optimalni kvalitet ovih kobasica, one se nakon zrenja mogu pakovati u barijerne ili visokobarijerne folije pod vakuumom ili u modifikovanoj atmosferi. Ove folije su različitog sastava i osobina, proizvedene različitim tehnologijama. Cilj ovog rada je prikaz mogućnosti primene različitih uslova pakovanja fermentisanih suvih kobasica, kao i ispitivanje fizičko-mehaničkih i barijernih svojstava različitih polimernih ambalažnih materijala, koji mogu da se koriste za ovu namenu.
Dobijeni rezultati ukazuju da su za pakovanje fermentisanih suvih kobasica u modifikovanoj atmosferi i u vakuumu ispitani ambalažni materijali dobrih karakteristika, koji će omogućiti očuvanje zaštitne atmosfere unutar ambalaže i time doprineti kvalitetu i održivosti fermentisanih suvih kobasica.
Ključne reči: ambalaža, materijali, fermentisane kobasice, vakuum, modifikovana atmosfera.

Published
2010-06-25
How to Cite
Lazić, V., Krkić, N., Petrović, L., Tasić, T., Ikonić, P., Savatić, S., & Šojić, B. (2010). Svojstva ambalažnih materijala za pakovanje fermentisanih kobasica pod vakuumom i u modifikovanoj atmosferi. Scientific Journal "Meat Technology", 51(1), 95-100. Retrieved from https://journalmeattechnology.com/index.php/meat_technology/article/view/298
Section
Brief of preliminary paper