Primena sledljivosti u proizvodnji zlatarskog sira

  • Slavica Vesković-Moračanin Institut za higijenu i tehnologiju mesa
  • Srđan Stefanović Institut za higijenu i tehnologiju mesa
  • Milinko Šaponjić Odeljenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj, Opštinska uprava Nova Varoš
  • Dragutin Đukić Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet u Čačku
Keywords: sledljivost, zlatarski sir, geografsko poreklo, bezbednost

Abstract

U ovom radu su dati elementi sledljivosti koji moraju biti primenjeni tokom tradicionalnog procesa proizvodnje i
distribucije zlatarskog sira. Aktivnosti koje se sprovode radi dobijanja oznake geografskog porekla proizvoda moraju obavezno da sadrže
i ovaj mehanizam upravljanja rizikom u sistemu bezbednosti hrane. Stoga, imperativ u osnovnim načelima proizvodnje zlatarskog sira
podrazumeva obezbeđivanje pouzdanog sistema koji omogućuje praćenje celokupnog toka proizvodnje u cilju identifi kovanja i otklanjanja
potencijalnog rizika po zdravlje potrošača, a time, posredno, i zaštite njihovog zdravlja. Prikazani mehanizmi su u funkciji potvrde
geografskog porekla, te podizanja nivoa kvaliteta i bezbednosti ovoga tradicionalnog proizvoda, odnosno smanjenja zdravstvenog rizika
kod potrošača, što na direktan način doprinosi njegovoj boljoj konkurentnosti i otvaranju puteva na domaćem i tržištima u okruženju.

Published
2018-09-04
How to Cite
Vesković-Moračanin, S., Stefanović, S., Šaponjić, M., & Đukić, D. (2018). Primena sledljivosti u proizvodnji zlatarskog sira. Scientific Journal "Meat Technology", 55(2), 156-161. Retrieved from https://journalmeattechnology.com/index.php/meat_technology/article/view/95
Section
Original scientific paper