Ispitivanje senzorske percepcije slanosti vodenih rastvora hloridnih soli različitih pH vrednosti

  • Slobodan Lilić Institut za higijenu i tehnologiju mesa
  • Mirjana Stevanović-Milanović Institut za higijenu i tehnologiju mesa
  • Dragica Karan Institut za higijenu i tehnologiju mesa
  • Mirjana Lukić Institut za higijenu i tehnologiju mesa
  • Radivoj Petronijević Institut za higijenu i tehnologiju mesa
  • Branko Velebit Institut za higijenu i tehnologiju mesa
  • Brankica Lakićević Institut za higijenu i tehnologiju mesa
Keywords: senzorska percepcija slanosti, vodeni rastvori, hloridne soli, pH vrednosti

Abstract

U radu su prikazani rezultati ispitivanja senzorske percepcije slanosti 0,2% rastvora natrijum-hlorida i kalijum-
-hlorida i njihovih smeša, pri različitim pH vrednostima. Pripremljeni su rastvori sa tri inicijalne pH vrednosti dejonizovane vode, i to: 4,60, 5,80 i 3,60. Da bi se utvrdile potencijalne razlike u slanosti različitih rastvora organizovan je rang test u tri seta i test trougla u devet setova. U sva tri seta rang testa, pet ocenjivača (62,5%) je prepoznalo rastući stepen slanosti i tačno rangiralo sva tri rastvora, dok je tri ocenjivača (37,5%) pogrešno rangiralno rastvore prema stepenu slanosti. Potpuno prepoznavanje slanosti različitih uzoraka od strane ocenjivača bilo je u slučaju rastvora pripremljenih od dejonizovane vode sa početnim pH vrednostima od 5,80 i 3,60, dok je najmanji stepen prepoznavanja slanosti bio kod rastvora pripremljenih od dejonizovane vode inicijalne pH vrednosti 4,60. Na osnovu rezultata ispitivanja, može se zaključiti da se najveći stepen  prepoznavanja razlika u slanosti rastvora pojavljuje u slučaju kada su rastvori pripremljeni od dejonizovane vode inicijalne pH vrednosti 5,80. U jednom setu rastvora, pri pH vrednostima bliskim 5,80, svi ocenjivači (100%) su prepoznali uzorak rastvora koji je bio različit od druga dva, dok je u dva seta različit uzorak prepoznat od
strane sedam od osam ocenjivača (87,50%). Potpuno prepoznavanje razlike (100%) utvrđeno je i u setu sa rastvorima pripremljenim od dejonizovane vode inicijalne pH vrednosti 3,60.

Published
2014-06-16
How to Cite
Lilić, S., Stevanović-Milanović, M., Karan, D., Lukić, M., Petronijević, R., Velebit, B., & Lakićević, B. (2014). Ispitivanje senzorske percepcije slanosti vodenih rastvora hloridnih soli različitih pH vrednosti. Scientific Journal "Meat Technology", 55(1), 81-87. Retrieved from https://journalmeattechnology.com/index.php/meat_technology/article/view/105
Section
Original scientific paper