Higijena procesa klanja i obrade svinja tokom godinu dana na jednoj klanici u Severnobanatskom okrugu u Srbiji

  • Mladen Rašeta Institute of meat hygiene and technology
  • Vlado Teodorović University in Belgrade - Faculty of Veterinary Medicine
  • Jelena Jovanović Institute of meat hygiene and technology
  • Brankica Lakićević Institute of meat hygiene and technology
  • Ivana Branković Lazić Institute of meat hygiene and technology
  • Dejan Vidanović Veterinarsku specijalistički institut Kraljevo
Keywords: higijena procesa klanja i obrade, trupovi svinja

Abstract

Tokom validacije i verifikacije HACCP sistema, subjekt u poslovanju hranom, treba da upotrebi podatke dobijene
u redovnoj kontroli čija su dinamika i obim propisani odgovarajućom zakonskom regulativom. U periodu od godinu dana na jednoj
klanici u Severnobanatskom okrugu, vršeno je plansko uzimanje briseva sa trupova svinja sa ciljem praćenja higijene procesa klanja.
Ispitivanjima su bili obuhvaćeni sledeći mikroorganizmi: Enterobacteriaceae i broj aerobnih bakterija, kao i potencijalno prisustvo
patogena (Salmonella spp.). Tokom 30 uzastopnih nedelja ispitivanja, na trupovima svinja nakon završnog pranja, nije utvrđeno pri-
sustvo Salmonella spp., dok je prisustvo Enterobacteriaceae iznosilo 1,05 ± 0,78 log CFU/cm 2 , a ukupnog broja aerobnih bakterija
2,87 ± 0,96 log CFU/cm 2 . Analizom dobijenih rezultata primetan je opadajući trend nalaza Enterobacteriacae i broja aerobnih bakteri-
ja, što ukazuje na efektivnost sistema HACCP i kontrole higijene procesa klanja koja je u skladu sa aktuelnom zakonskom regulativom.
Ključne reči: higijena procesa klanja i obrade, trupovi svinja.

Published
2015-06-15
How to Cite
Rašeta, M., Teodorović, V., Jovanović, J., Lakićević, B., Branković Lazić, I., & Vidanović, D. (2015). Higijena procesa klanja i obrade svinja tokom godinu dana na jednoj klanici u Severnobanatskom okrugu u Srbiji. Scientific Journal "Meat Technology", 56(1), 26-33. Retrieved from https://journalmeattechnology.com/index.php/meat_technology/article/view/176
Section
Original scientific paper