Meso pataka u ishrani ljudi

  • Meho Bašić Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet
  • Jelena Ivanović University in Belgrade - Faculty of Veterinary Medicine
  • Hava Mahmutović Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet
  • Amir Zenunović Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet
  • Radmila Marković University in Belgrade - Faculty of Veterinary Medicine
  • Jelena Janjić University in Belgrade - Faculty of Veterinary Medicine
  • Vesna Đorđević Institute of meat hygiene and technology
  • Milan Ž. Baltić University in Belgrade - Faculty of Veterinary Medicine
Keywords: proizvodnja, kvalitet mesa, zdravlje potrošača

Abstract


Meso predstavlja namirnicu visoke biološke i nutritivne vrednosti. U svetu se beleži stalni porast proizvodnje mesa živine. Proizvodnja mesa pataka je važan segment poljoprivredne proizvodnje u mnogim azijskim zemljama, u odnosu na evropske zemlje. U Aziji se proizvede oko 82,6% od ukupne proizvodnje mesa pataka. Prema FAO (Food and Agriculture Organization) podacima, osam zemalja iz Azije se nalazi u prvih petnaest svetskih proizvođača mesa pataka. Pored mesa, u ovim zemljama se proizvode pačija jaja i proizvodi od mesa pataka. Nutritivni aspekt kvaliteta mesa pataka odnosi se na sadržaj masti i njihov sastav, oksidativnu stabilnost, sadržaj vitamina i minerala, dok se senzorni kvalitet odnosi na boju, mramoriranost, mekoću, sočnost, miris i ukus. Ova svojstva zavise od većeg broja faktora koji uzajamno utiču jedni na druge, a među kojima su najvažniji genotip pataka, ishrana, način držanja pataka, klimatski uslovi, postupak sa patkama pre klanja, kao i način čuvanja mesa pataka. Meso pataka je dobro prihvatljivo
zbog svojih senzornih osobina, sadržaja visokog nivoa fosfolipida, prekursora aroma. Takođe, ima visok sadržaj nezasićenih masnih kiselina koje čine 60% ukupnih lipida. Zbog svojih nutritivnih i senzornih osobina, meso pataka se danas često preporučuje u ishrani pacijenata koji boluju od hipertenzije, neuralgija, ateroskleroze, tuberkuloze i različitih oblika gastroenteritisa.
Ključne reči: proizvodnja, kvalitet mesa, zdravlje potrošača.

 

Published
2015-06-15
How to Cite
Bašić, M., Ivanović, J., Mahmutović, H., Zenunović, A., Marković, R., Janjić, J., Đorđević, V., & Baltić, M. (2015). Meso pataka u ishrani ljudi. Scientific Journal "Meat Technology", 56(1), 50-57. Retrieved from https://journalmeattechnology.com/index.php/meat_technology/article/view/179