Ispitivanje sadržaja olova u divljim zečevima sakupljenih u blizini autoputa E70 na području Sremskog okruga

  • Zoran Petrović Institute of meat hygiene and technology
  • Dragan Milićević Institute of meat hygiene and technology
  • Danijela Vranić Institute of meat hygiene and technology
  • Jasna Đinović-Stojanović Institute of meat hygiene and technology
  • Dragica Nikolić Institute of meat hygiene and technology
  • Mirjana Lukić Institute of meat hygiene and technology
  • Milan Milijašević Institute of meat hygiene and technology
Keywords: olovo, divlji zec, bubreg, jetra

Abstract

Ukupno je analizirano 66 uzoraka (33 bubrega i 33 jetre) tkiva divljeg zeca (Lepus europaeus) ekstrahovanih iz trupova 33 odstreljene jedinke iz pretežno poljoprivrednih područja Srema, u neposrednoj blizini Autoputa E70. Neparametrijskom statističkom analizom (Kruskal-Wallis i Post hoc Man-Whitney test) nisu registrovane statistički značajne razlike medijan vrednosti (p > 0,05) izmerenih koncentracija olova između bubrega i jetre, kako po starosnim grupama, tako i između lokaliteta. Zabeleženo je, brojčano i procentualno, smanjenje slučajeva registrovanog olova u bubrezima i jetri sa porastom vazdušne distance od Autoputa E70. U bubrezima, olovo nije registrovano u 23% ispitana uzorka (limit detekcije metode 0,05 mg/kg) dok u jetri olovo nije registrovano u 45% uzoraka. Analizom dobijenih podataka ustanovljena je bioindikacija prisustva olova koje potiče iz životne sredine, kao i da su registrovane vrednosti u ispitanim tkivima na niskom nivou. Samo u jednom uzorku jetre izmerena vrednost za olovo (0,63 mg/kg)
premašila je maksimalno dozvoljenu količinu za iznutrice životinja.

Published
2014-06-16
How to Cite
Petrović, Z., Milićević, D., Vranić, D., Đinović-Stojanović, J., Nikolić, D., Lukić, M., & Milijašević, M. (2014). Ispitivanje sadržaja olova u divljim zečevima sakupljenih u blizini autoputa E70 na području Sremskog okruga. Scientific Journal "Meat Technology", 55(1), 66-72. Retrieved from https://journalmeattechnology.com/index.php/meat_technology/article/view/189
Section
Original scientific paper