Analiza obima proizvodnje goveđeg mesa u Srbiji od 1985. do 2011. godine

  • Marija Dokmanović University in Belgrade - Faculty of Veterinary Medicine
  • Mirjana Lukić Institute of meat hygiene and technology
  • Milan Ž. Baltić University in Belgrade - Faculty of Veterinary Medicine
  • Jelena Ivanović University in Belgrade - Faculty of Veterinary Medicine
  • Radmila Marković University in Belgrade - Faculty of Veterinary Medicine
  • Slaven Grbić Slaven d. o.o - Banja Luka
  • Nataša Glamočlija University in Belgrade - Faculty of Veterinary Medicine
Keywords: goveda, proizvodnja mesa, masa trupa, randman, Srbija

Abstract

Cilj ovog rada je bio da se ispita i uporedi obim proizvodnje goveđeg mesa u Srbiji u tri šestogodišnja perioda: od 1985. do 1990. godine, od 1995. do 2000. godine i od 2006. do 2011. godine. Broj goveda, kao i ukupan broj zaklanih goveda u periodu od 2006. do 2011. godine je bio statistički značajno manji (p  <  0,01) u poređenju sa prethodnim periodima (1985–1990 i 1995–2000). Prosečna masa goveda pre klanja svih starosnih kategorija je u periodu od 1985. do 1990. godine bila statistički značajno manja (p  <  0,01) od prosečne mase goveda pred klanje u periodu od 1995. do 2000. godine, odnosno u periodu od 2006. do 2011. godine. Prosečna masa trupova goveda nije se statistički značajno razlikovala za period od 1995. do 2000. godine i za period od 2006. do 2011. godine. Nije utvrđena statistički značajna razlika između prosečnih randmana trupova goveda u periodu od 1995. do 2000. godine u odnosu na period od 2006. do 2011. godine. U odnosu na period od 1985. do 1990. godine proizvodnja goveđeg mesa je u periodu od
1995. do 2000. godine smanjena za 24,60%, a u periodu od 2006. do 2011. godine za 29,20%. Ovakve promene u proizvodnji goveđeg mesa u Srbiji posledica su stalnog smanjenja broja goveda u proteklih dvadeset pet godina.

Published
2014-06-16
How to Cite
Dokmanović, M., Lukić, M., Baltić, M., Ivanović, J., Marković, R., Grbić, S., & Glamočlija, N. (2014). Analiza obima proizvodnje goveđeg mesa u Srbiji od 1985. do 2011. godine. Scientific Journal "Meat Technology&quot;, 55(1), 73-80. Retrieved from https://journalmeattechnology.com/index.php/meat_technology/article/view/190