Uticaj vakuum pakovanja na mikrobiološki status i senzorska svojstva svežeg junećeg mesa

  • Tatjana Baltić Institute of meat hygiene and technology
  • Branka Borović Institute of meat hygiene and technology
  • Danka Spirić Institute of meat hygiene and technology
  • Nenad Parunović Institute of meat hygiene and technology
  • Dragica Karan Institute of meat hygiene and technology
  • Radmila Mitrović Institute of meat hygiene and technology
  • Tatjana Radičević Institute of meat hygiene and technology
Keywords: sveže juneće meso, vakuum pakovanje, mikrobiološki status, senzorska ocena

Abstract

Način pakovanja u znatnoj meri može uticati na održivost svežeg mesa, a samim tim i na mikrobiološki status i senzorska svojstva upakovanog proizvoda. Na našim prostorima, u svrhu produženja održivosti, najčešće se koriste pakovanja u vakuumu i u modifikovanoj atmosferi. Vakuum pakovanje potencira rast fakultativno anaerobne mikroflore, uključujući bakterije mlečne kiseline, bakterije iz familije Enterobacteriaceae i Brochothrix thermosphacta, kao dokazanih uzročnika kvara svežeg mesa. Vakuum pakovanje povoljno utiče na sočnost, mekoću, ukus, kao i zrenje mesa, a nepovoljno na boju mesa. Cilj ovog rada bilo je ispitivanje mikrobiološkog statusa i senzorskih svojstava vakuum upakovanog svežeg junećeg mesa. Uzorci juneće rozbratne umotane u streč foliju i sveže juneće rozbratne upakovane u vakuumu, čuvani su u strogo kontrolisanim uslovima pri temperaturi od 0–4ºC. Mikrobiološka i senzorska ispitivanja rađena su 1, 7, 14, 21. i 28. dana ispitivanja, u tri odvojena ciklusa. Mikrobiološka ispitivanja obuhvatala su: određivanje prisustva mikroorganizama indikatora higijene i mikroorganizama kvara mesa (ukupan broj aerobnih mezofi lnih i psihrofilnih bakterija, ukupan broj bakterija iz familije Enterobacteriaceae, ukupan broj bakterija mlečne kiseline i Brochothrix thermosphacta) kao i patogenih mikroorganizama (Salmonella vrste, koagulaza pozitivne stafi lokoke, sulfi toredukujuće bakterije, E. coli i Listeria monocytogenes). Senzorska svojstva ispitivana su pomoću kvantitativno-deskriptivnog testa, na skali intenziteta od 1 do 5, a ispitivane su sledeće osobine: izgled mesa, boja mesa po površini, boja mesa na preseku, struktura, tekstura, miris svežeg mesa, miris posle probe kuvanja, ukus posle probe kuvanja i ukus posle probe pečenja. Senzorskim ispitivanjima, kvar mesa, u prvom ciklusu, utvrđen je 21.

dana, a u trećem 28. dana, kada su i mikrobiološki rezultati ukazivali na kvar mesa. U drugom ciklusu, kvar mesa utvrđen je 14. dana, iako mikrobiološki rezultati nisu ukazivali na kvar.

Published
2012-12-28
How to Cite
Baltić, T., Borović, B., Spirić, D., Parunović, N., Karan, D., Mitrović, R., & Radičević, T. (2012). Uticaj vakuum pakovanja na mikrobiološki status i senzorska svojstva svežeg junećeg mesa. Scientific Journal "Meat Technology", 53(2), 103-111. Retrieved from https://journalmeattechnology.com/index.php/meat_technology/article/view/240
Section
Original scientific paper