Higijenski rizici pri prometu neupakovanog rasečenog pilećeg mesa u maloprodaji

  • Mladen Rašeta Institute of meat hygiene and technology
  • Olivera Bunčić University in Belgrade - Faculty of Veterinary Medicine
  • Vesna Matekalo-Sverak Institute of meat hygiene and technology
  • Slobodan Lilić Institute of meat hygiene and technology
  • Vojin Vranić Institute of meat hygiene and technology
  • Ivana Branković Lazić Institute of meat hygiene and technology
  • Danka Spirić Institute of meat hygiene and technology
Keywords: rasečeno pileće meso, maloprodaja, mikrobiološki rizik, analiza rizika u maloprodaji, HACCP

Abstract

Neupakovano pileće meso u maloprodaji je intenzivno izloženo uticaju mikroambijenta. Cilj rada je bliže utvrđivanje rizika koji postoji pri ovakvom vidu prodaje. Postojeći mikrobiološki rizik je određivan u toku procesa rada, uzimanjem briseva sa ruku radnika, opreme i alata koji dolaze u kontakt sa mesom. U periodu od dve godine uzeto je ukupno 576 briseva. Brisevi su ispitivani po standardnim SRPS ISO metodama: 4833:2008 za određivanje ukupnog broja aerobnih kolonija; 6888-1:2009 za određivanje broja koagulaza pozitivnih stafi lokoka; 16649-2:2008 za određivanje broja Escherichia coli; za određivanje broja sulfi toredukujućih klostridija 15213:2011 i 6579:2008 za otkrivanje Salmonella spp. Od ukupno uzetih briseva, u 30% su dobijeni neodgovarajući rezultati i to: na plastičnim kesama za uzimanje rasečenih delova mesa tokom usluživanja kupaca (80%), na lodnama za meso (67%), na rukama radnika (33%), na plastičnoj dasci za rasecanje mesa (12%), na hvataljci za meso (10%) i na nožu (9%). Utvrđeno je prisustvo fekalnih streptokoka (89%), povišen ukupan broj aerobnih kolonija (87%), E. coli (20%) i koagulaza pozitivnih stafi lokoka (9%). Prisustvo bakterija Salmonella spp. i sulfi toredukujućih klostridija nije utvrđeno. Dobijeni rezultati mogu da se iskoriste za bliže određivanje kritičnih mesta tokom defi nisanja procesnih koraka u standardnim radnim operativnim i higijenskim procedurama tokom prometa rasečenog pilećeg neupakovanog mesa u maloprodaji.

Published
2012-12-28
How to Cite
Rašeta, M., Bunčić, O., Matekalo-Sverak, V., Lilić, S., Vranić, V., Branković Lazić, I., & Spirić, D. (2012). Higijenski rizici pri prometu neupakovanog rasečenog pilećeg mesa u maloprodaji. Scientific Journal "Meat Technology", 53(2), 121-126. Retrieved from https://journalmeattechnology.com/index.php/meat_technology/article/view/242
Section
Original scientific paper