Prisustvo rezidua ohratoksina A u tkivima svinja i živine – značaj u analizi rizika

  • Dragan Milićević Institute of meat hygiene and technology
  • Mira Grubić Kompanija AGROŽIV AD
  • Tatjana Radičević Institute of meat hygiene and technology
  • Srđan Stefanović Institute of meat hygiene and technology
  • Saša Janković Institute of meat hygiene and technology
  • Vojin Vranić Institute of meat hygiene and technology
Keywords: ohratkosin A, rezidue, tkiva svinja i živine, procena izloženosti

Abstract

Cilj ovih istraživanja bio je da se, u sklopu monitoringa rizika značajnih za zdravlje potrošača, utvrdi prisustvo rezidua ohratoksina A (OTA) u tkivima redovno zaklanih tovnih svinja i brojlera, poreklom iz različitih regiona Srbije. Sadržaj rezidua OTA određivan je metodom visoko efi kasne tečne hromatografi je sa fl uorescentnim detektorom (HPLC/Fl). Zastupljenost rezidua OTA u tkivima svinja bila je gotovo identična i kretala se od 30%, koliko je utvrđeno u jetri i bubrezima (X¯–0,64 ± 1,87 i 1,24 ± 5,86 ng/g, ponaosob), do 31,1% (X¯–3,69 ± 23,59 ng/mL), u krvnoj plazmi. Zastupljenost rezidua OTA u tkivima brojlera, kao i sadžaj rezidua OTA bio je niži u odnosu na tkiva svinja i kretao se od 16,6% (X¯–0,14 ± 0,92 ng/g), u uzorcima mišićnog dela želuca, do 25,6% u uzorcima jetre (X ¯–0,36 ± 1,18). Rezultati naših istraživanja prisustva rezidua OTA u tkivima svinja i živine, ukazuju da je sadržaj OTA u ispitanim tkivima daleko ispod vrednosti koje predstavljaju opasnost po zdravlje potrošača.

Published
2011-12-28
How to Cite
Milićević, D., Grubić, M., Radičević, T., Stefanović, S., Janković, S., & Vranić, V. (2011). Prisustvo rezidua ohratoksina A u tkivima svinja i živine – značaj u analizi rizika. Scientific Journal "Meat Technology", 52(2), 68-75. Retrieved from https://journalmeattechnology.com/index.php/meat_technology/article/view/284
Section
Original scientific paper