Dominantna mikroflora izolovana iz tradicionalno fermentisane „sremske“ kobasice

  • Branka Borović Institute of meat hygiene and technology
  • Slavica Vesković-Moračanin Institute of meat hygiene and technology
  • Branko Velebit Institute of meat hygiene and technology
  • Tatjana Baltić Institute of meat hygiene and technology
  • Danka Spirić Institute of meat hygiene and technology
Keywords: „sremska“ kobasica, epifitna mikroflora, BMK, klasične mikrobiološke metode, API test

Abstract

U „sremskoj“ kobasici proizvedenoj na tradicionalan način praćena je promena epifitne mikroflore i sakupljena je kolekcija izolata autohtonih sojeva bakterija mlene kiseline (BMK). Izolati BMK prikupljani su tokom procesa
dimljenja, fermentacije, sušenja i zrenja (0, 2, 4, 7, 14. i 21. dan) „sremske“ kobasice. Identi kacija BMK obavljena je klasičnim mikrobiološkim metodama, uz ispitivanje osnovnih morfoloških i biohemijskih osobina izolata (sposobnost produkcije

gasa iz glukoze, osobina stvaranja sluzi, rast na razliitim temperaturama i katalaza reakcija). Konačna identifikacija obavljena je upotrebom biohemijskog testa, API 50 CHL. Promena broja BMK bila je u skladu sa procesom mlene fermentacije, pri
čemu se broj povećavao do 7. dana, da bi nakon toga usledio blagi pad karakterističan za ovu vrstu proizvoda. Najzastupljeniji sojevi BMK izolovani iz „sremske“ kobasice su: Lb. delbrueckii ssp. delbrueckii, Lb. curvatus, Lb. plantarum, Pediococcus
pentosaceus, Lb. fermentum, Lb. cellobiosus i Ln. mesenteroides ssp. mesenteroides. Oni ine 81,5 posto od svih izolovanih sojeva BMK.

Published
2009-06-25
How to Cite
Borović, B., Vesković-Moračanin, S., Velebit, B., Baltić, T., & Spirić, D. (2009). Dominantna mikroflora izolovana iz tradicionalno fermentisane „sremske“ kobasice. Scientific Journal "Meat Technology", 50(3-4), 227-231. Retrieved from https://journalmeattechnology.com/index.php/meat_technology/article/view/353
Section
Original scientific paper