Proizvodnja i osobine mesa koza

  • Snežana Ivanović Naučni institut za veterinarstvo Srbije
  • Ivan Pavlović Naučni institut za veterinarstvo Srbije
  • Svetlana Vuković Naučni institut za veterinarstvo Srbije
Keywords: koze, meso, kvalitet, pH vrednost, boja, tekstura, sočnost, aroma

Abstract

Kozje meso se dosta konzumira u zemljama u razvoju. Prema Faostatu, ukupne zalihe mesa u svetu računaju se na
oko 302 miliona tona, a kozje meso predstavlja samo 1,75% od tog broja. U Srbiji, koze se gaje naročito u brdsko–planinskim krajevima
zbog svojih sposobnosti penjanja. Koriste se za dobijanje mleka, mesa i kože. U odnosu na druge vrste mesa (govedinu, jagnjetinu,
piletinu), kozje meso je slabije prihvatljivog ukusa i mirisa. Kozje meso ima otprilike istu hranjivu i svarljivu vrednost kao i ovčije.
Fizičke osobine mesa određuju njegov kvalitet, odnosno pogodnost za preradu i kulinarsku obradu, kao i vrednost na tržištu. Poseban
značaj u tom pogledu imaju pH vrednost, boja, tekstura, sočnost, miris i ukus mesa. Cilj ovog rada je da se prikažu najvažnije fi zičke
i senzorne osobine kozjeg i jarećeg mesa, da se ukaže na njegove prednosti u poređenju s drugim vrstama mesa i da se na taj način
doprinese popularizaciji ove vrste mesa.

Published
2018-08-17
How to Cite
Ivanović, S., Pavlović, I., & Vuković, S. (2018). Proizvodnja i osobine mesa koza. Scientific Journal "Meat Technology", 56(2), 96–102. Retrieved from https://journalmeattechnology.com/index.php/meat_technology/article/view/76
Section
Original scientific paper