Primena enrofloksacina u živinarstvu kao potencijalni rizik za bezbednost hrane – rezidue veterinarskih lekova u jestivim tkivima

  • Jelena Petrović Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad
  • Srđan Stefanović Institute of meat hygiene and technology
  • Milan Ž. Baltić University in Belgrade - Faculty of Veterinary Medicine
  • Radomir Ratajac Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad
  • Olga Rackov Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad
Keywords: bezbednost hrane, enrofloksacin, živina, rezidue, rizik

Abstract

Danas su u nauci o bezbednosti hrane de nisane dve glavne opasnosti koje nastaju kao direktna posledica primene antimikrobnih lekova: rezidue u jestivim tkivima i razvijanje rezistencije zoonotskih patogena. Enrofloksacin, antimikrobni lek iz grupe fluorohinolona, u Srbiji je registrovan za upotrebu kod živine. Cilj naših ispitivanja bio je eliminisanje rizika za zdravlje potrošača na osnovu praenja količina rezidua enrofloksacina i njegovog glavnog metabolita ciprofloksacina u tkivima lečenih brojlera. U ogledu je ispitano prisustvo rezidua u mesu i jetri pilia koji su tretirani propisanim, terapijskim
dozama enrofloksacina. Sadržaj rezidua je ispitan mikrobiološkom inhibitornom i HPLC/Fl metodom. Tokom pet dana aplikovanja leka i prva tri dana karence, koncentracije enro oksacina i ciprofl oksacina su bile vee od MDK vrednosti (MDK – maksimalno dozvoljene količine), propisanih u EU. Nakon propisanog aplikovanja enrofloksacina, sadržaj rezidua u jestivim tkivima smanjuje se do dozvoljenih količina (manje od MDK), tokom propisanog perioda karence od sedam dana. Međutim, i posle isteka karence rezidue se zadržavaju u jestivim tkivima u dužem vremenskom periodu. Rezidue enrofloksacina mogu da se dokažu u mesu sve do devetog dana nakon prekida terapije, dok se u jetri zadržavaju mnogo duže. Tek 22. dana posle prekida terapije nije potvrđeno prisustvo rezidua u jetri.

Published
2009-09-25
How to Cite
Petrović, J., Stefanović, S., Baltić, M., Ratajac, R., & Rackov, O. (2009). Primena enrofloksacina u živinarstvu kao potencijalni rizik za bezbednost hrane – rezidue veterinarskih lekova u jestivim tkivima. Scientific Journal "Meat Technology", 50(3-4), 189-194. Retrieved from http://journalmeattechnology.com/index.php/meat_technology/article/view/337
Section
Original scientific paper