Procena stanja na tržištu proizvoda od mesa u Rusiji u 2008. godini

  • Sergej Hvilja GNU VNIIMP V. M. Gorbatov, Talalihina 26, Moskva, 109316, Rusija
  • Svetlana Burlakova GNU VNIIMP V. M. Gorbatov, Talalihina 26, Moskva, 109316, Rusija
  • Viktorija Pčelkina GNU VNIIMP V. M. Gorbatov, Talalihina 26, Moskva, 109316, Rusija
Keywords: barene kobasice, konzerve od mesa, falsifikovanje, histološka metoda, aditivi

Abstract

U radu je razmatran problem falsifikata u industriji mesa na ruskom tržištu. Predstavljeni su rezultati monitoringa sastava barenih kobasica – „doktorske“, „mlečne“ i „ruske“, od proizvođača iz različitih regiona Rusije u saglasnosti sa GOST standardom, kao i rezultati ispitivanja sastava konzervi od mesa – „govedina u sopstvenom soku“ (proiz­vedenih po standardu GOST 5284­84) i „svinjetina u sopstvenom soku“ (proizvedenih po standardu GOST 697­84). Ispitivanja su obavljena histološkom metodom identifikacije sastava proizvoda od mesa. Na osnovu mikrostrukturne analize, dobijeni su podaci o primeni biljnih ugljenohidratnih i belančevinastih dodataka i ustanovljene su osnovne tendencije korišćenja dodataka u proizvodima od mesa. U radu su prikazane i ilustracije snimaka mikroskopskih preseka karakterističnih
za falsifikata proizvoda od mesa.
Ključne reči: barene kobasice, konzerve od mesa, falsifikovanje, histološka metoda, aditivi.

Published
2010-12-24
How to Cite
Hvilja, S., Burlakova, S., & Pčelkina, V. (2010). Procena stanja na tržištu proizvoda od mesa u Rusiji u 2008. godini. Scientific Journal "Meat Technology", 61(2), 176. Retrieved from https://journalmeattechnology.com/index.php/meat_technology/article/view/309
Section
Original scientific paper