Fosfati u proizvodima od mesa – zakonski osnov i praksa

  • Zoran Đerić
  • Dragan Brenjo
Keywords: propis, prehrambeni aditiv, ukupni fosfati, metode preračunavanja

Abstract

Nepoznavanje suštine propisa i različiti pristupi o količinama i primeni fosfata, njihovoj tehnološkoj opravdanosti u
proizvodnji hrane, naročito u proizvodima od mesa koji su doveli do problema na relaciji proizvođači, laboratorije, inspekcijski organi,
ministarstva i stvaranja mogućih tehničkih barijera u trgovini, motivisalo je Agenciju za bezbjednost hrane BiH (www.fsa.gov.ba) da
pored već datih tumačenja ponovo se oglasi po ovom pitanju i da kvalitetom svojih naučnih i tehničkih mišljenja da određene informacije
i preporuke u razvoju jedinstvenih metodologija ocenjivanja rizika i time doprinese visokom nivou zaštite života i zdravlja ljudi,
zaštite interesa potrošača i proizvođača.
Prehrambeni aditivi u Bosni i Hercegovini regulisani su trenutno horizontalnim propisima, setom od četiri pravilnika o aditivima
(21) (22) a deo koji se odnosi na upotrebu fosforne kiseline i fosfata propisan je Pravilnikom o upotrebi prehrambenih aditiva osim boja
i zaslađivača u hrani („Službeni glasnik BiH“, broj 83/08) (1).
Standardom BAS ISO 13730 defi nisana je spektometrijska metoda za određivanje ukupnog fosfora u mesu i proizvodima od
mesa, naveden u Anex V Pravilnika o usitnjenom mesu, poluproizvodima i proizvodima od mesa („Službeni glasnik BiH“, broj 82/13)
(2). Ova metoda nije selektivna za prirodne i dodate fosfate. Da bi se odredila količina dodatih fosfata u mesa neophodno je imati neku
matematičku formulu za izračunavanje iznosa dodatih fosfata (fosforne kiseline, di-, tri- i polifosfati) izraženih kao fosfor pentoksid
P2O5.

Author Biographies

Zoran Đerić

Agencija za bezbednost hrane, Kneza Višeslava bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina.

Dragan Brenjo

Agencija za bezbednost hrane, Kneza Višeslava bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina.

Published
2018-08-17
How to Cite
Đerić, Z., & Brenjo, D. (2018). Fosfati u proizvodima od mesa – zakonski osnov i praksa. Scientific Journal "Meat Technology", 56(2). Retrieved from https://journalmeattechnology.com/index.php/meat_technology/article/view/72
Section
Original scientific paper